تولد لیوار

تولد لیوار

بمناسبت دهمین سال تاسیس شرکت فنی مهندسی لیوار پارس سیستم و با حضور اعضای هئیت مدیره و پرسنل شرکت و برخی از نمایندگان در محل دفتر مرکزی جشن برگزار شد /.

تولد لیوار