تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار

تولد لیوار

تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار

تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار

تولیدات سفارشی لیوار جهت مصارف خانگی-اداری-تجاری و حتی صنعتی

برخی از تولیدات سفارشی شرکت لیوار جهت مصارف خاص و مشتریان خاص می باشد

گارانتی ۱۲ الی ۳۶ ماه شامل این تولیدات میباشد

بیشتر مشتریان بزرگ نظیر بانکها و موسسات و سازمانها میباشند

تولید لیوار بستگی به نیاز کارفرما صورت می پذیرد

برخی از تجهیزات ساخت لیوار شامل : دوربین مداربسته با اندازه های خاص می باشد

مزایای خرید تولیدات شرکت لیوار شامل :

۱-کاربردی بودن محصولات و کارائی بالا به نیاز کارفرما

۲-در دسترس بودن خدمات و امکان تغییرات جزئی و کلی در صورت نیاز کارفرما

 

تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار

تولیدات سفارشی شرکت فنی مهندسی لیوار