دوربین مداربسته بالت تحت شبکه ساخت ایران

در انواع لنز فیکس (ثابت ) و لنز وریفوکال ( قابل تنظیم )

دوربین تحت شبکه ایرانی

دوربین تحت شبکه ایرانی