هارد اینترنال

هارد اینترنال

ظرفیت های مختلف هارد اینترنال

۱۰ ترابابت

۸ ترابایت

۶ ترابایت

۴ ترابایت

۳ ترابایت

۲ ترابایت

۱ ترابایت

۵۰۰گیگاوایت