تماس با لیوار

تماس با لیوار

دفتر مرکزی : تهران -خیابان دماوند پلاک ۱۰۰۴ ساختمان لیوار طبقه ۷ واحد ۵۴

کد پستی :۱۷۳۱۷۶۳۱۵۱

تلفن :۷۷۶۹۴۰۱۹۷۷۶۹۴۰۱۵

خدمات پس از فروش : ۴۴۲۵۶۵۵۰۴۴۲۵۶۵۴۹

  • داخلی فروش عدد ۱
  • داخلی خدمات پس از فروش عدد ۲
  • ارسال فکس عدد ۳
  • امور مالی عدد ۴

پست الکترونیکی عمومی  :livarcctv@yahoo.com

پست الکترونیکی عمومی :

عضویت در کانال تلگرام شرکت لیوار

https://t.me/livarcctvلینک ورود

https://t.me/livarcctvلینک اطلاع رسانی

 

ساعت کار شرکت لیوار در ایام نوروز ۱۳۹۷