نوشته‌ها

هایک ویژن در جام جهانی برزیل

 هایک ویژن در جام جهانی برزیل با توجه به آمار سال ۲۰۱۰، شهر بلوهوریزنته جمعیتی بالغ بر دو و نیم میلیون نفر داشته که این عدد، شهر را در رده ششمین شهر پر جمعیت و سومین ناحیه شهری بزرگ در کشور قرار می دهد. هر چند جمعیت عظیم شهر این پروژه را به وظیفه ای […]