استخدام نصاب و کمک نصاب دوربین های مداربسته در تهران

استخدام نصاب و کمک نصاب دوربین های مداربسته در تهران

سایت نصاب باشی

شرکت فنی مهندسی  لیوار با ۱۳ سال سابقه اجرائی در سراسر کشور جهت تکمیل کادر  فنی خود در موارد ذیل استخدام می نماید.

توجه : شرایط استخدام در قسمت توضیحات را حتما مطالعه فرمایید .

۱نفر آقا  با مدرک حداقل لیسانس الکترونیک و سابقه کار ۲۴ ماه در رشته مربوطه  ترجیحا” CCTV & SECURITY SYSTEM

۲نفر آقا  با مدرک حداقل کاردانی  الکترونیک و سابقه کار ۲۴ ماه در رشته مربوطه  ترجیحا” CCTV & SECURITY SYSTEM

۱نفر خانم   با مدرک حداقل لیسانس الکترونیک و سابقه کار ۲۴ ماه در رشته مربوطه  ترجیحا” CCTV & SECURITY SYSTEM

چند نفر آقا  با مدرک حداقل دیپلم برق/ الکترونیک و سابقه کار ۲۴ ماه در رشته مربوطه  ترجیحا” CCTV & SECURITY SYSTEM

 

 

لینک ها :