خدمات شرکت فنی مهندسی لیوار

شرکت فنی مهندسی لیوار در بخش های اجراء و خدمات پس از فروش با درک نیاز مشتریان و ضعف های موجود در بازار در زمینه خدمات پس از فروش و عدم رضایت اغلب مشتریان در نحوه اجراء و کارشناسی به نحوی تلاش دارد با رعایت اصول مشتری مداری سهم خود را به خوبی ایفا نماید .

از این رو در اکثر موارد و با رضایت مشتری از محل پروژه بازدید بعمل می آید .خدمات شرکت فنی مهندسی لیوار

خدمات شرکت لیوار شامل نصب و راه اندازی و آموزش سیستمهای برق اضطراری UPS خانه هوشمند دوربین مداربسته انتقال تصویر تجهیزات صوت و تصویر اتاق کنفرانس اعلان حریق اعلان سرقت لیوار،چشمی که هرگز پلک نمی زند !

کارشناسی از محیط
پیشنهاد فنی و نقشه
پیشنهاد قیمت
تایید سفارش
اجرائ پروژه
خدمات پس از فروش