دوربین مداربسته ایرانی

دوربین مداربسته

لیوار 

با شعار چشمی که هرگز پلک نمی زند !

خدمات گسترده در سراسر ایران به ارگان های دولتی و خصوصی  /قیمت رقابتی /گارانتی معتبر / اجراء دقیق استانداردهای اروپا