قیمت دستگاه DVR4کانال لیوار

راهنما فارسی دی وی آر ۱۶ کانال

راهنما فارسی دی وی آر ۱۶کانال

 پشتیبان گیری: Backup

راهنمای DVR

بک آپ دی وی آر

LIVAR DVR AHD

ابتدا فلش مورد نظر را به دستگاه متصل نمایید ،سپس  روی صفحه با موس راست کلیک نموده و  گزینه مِنو را انتخاب و بعد از درج نام کاربری و  رمز عبور وارد مِنو می شوید .

پس از وارد شدن به منو  گزینه خروجی را انتخاب نمایید و چپ کلیک نموده و وارد مِنوی خروجی می شوید ، در این مرحله شروع و پایان، زمان و تاریخ مورد نظر را انتخاب کرده و بعد از مشخص کردن دوربین های مورد نظر، روی  گزینه جستجو در پایین صفحه کلیک نمایید و وارد صفحه بعد شوید، در این مرحله فایل های ساخته شده توسط دستگاه را انتخاب کرده و روی گزینه خروجی کلیک کرده و دستگاه شروع به پشتیبان گیری می کند.

برای باز پخش فایلهای ضبط شده در این مرحله گزینه لغو را انتخاب کرده و بعداز خروج از این صفحه فایل مورد نظررا انتخاب و روی گزینه باز پخش کلیک و تصویر ضبط شده قابل مشاهده می باشد.

 باز پخش :Serch

بعد از وارد شدن در گزینه مِنو گزینه باز پخش را انتخاب و وارد این محیط می شوید، در این مرحله شروع و پایان زمان و تاریخ را وارد کرده و دوربین های مورد نظر که مایل به باز پخش آنها می باشید را انتخاب، سپس  روی گزینه جستجو در پایین همین صفحه کلیک  نمایید و وارد محیط باز پخش تصاویر شوید، بعد از انتخاب فایل ساخته شده توسط دستگاه، روی گزینه باز پخش کلیک کرده و تصویر ضبط شده را مشاهده می کنید.

نکته : برای خروج در هر مرحله از برنامه با یکبار راست کلیک با موس روی صفحه می توانیدبه صفحه قبل بازگردید.

 

 

 

قیمت دستگاه DVR4کانال لیوار

راهنما فارسی دستگاه دی وی آر

راهنما فارسی دستگاه دی وی آر

راهنما دستگاه

مرحله اول :

بازبینی تصویر 

در ابتدا روی صفحه اصلی تصاویر  با موس راست کلیک کرده و سپس  روی گزینه باز بینی تصویرکلیک مینماییم  و پس از ورود به محیط  بازبینی تصاویر  ، تاریخ مورد نظر و زمان شروع و پایان را وارد نموده  و با انتخاب دوربین های مورد نظر روی گزینه جستجو کلیک مینماییم  و در پایان روی گزینه باز بینی تصویر در پایین صفحه کلیک و تصاویر را مشاهده مینماییم .

پشتیبان گیری بَک آپ :

در ابتدا فلش را به دستگاه متصل نموده و روی صفحه با موس راست کلیک نمایید سپس  گزینه مِنو را انتخاب و بعد از وارد نمودن  نام کاربری و رمز عبور وارد مِنو شوید، در این مرحله از منو مخصوص یا همان فیلد  گزینه پشتیبان گیری بَک آپ را انتخاب و وارد محیط بَک آپ گیری می شوید، با انتخاب شروع و پایان تاریخ و زمان ، دوربین های مورد نظر را انتخاب نموده  و روی گزینه پشتیبان گیری بَک آپ در پایین صفحه کلیک تا دستگاه شروع به بَک آپ گیری نماید.

نکته : در هر مرحله می توانید با استفاده از راست کلیک موس روی صفحه به عقب برگردید. توجه داشته باشید که برای بَک آپ گیری روی فلش مموری  باید گزینه حافظه جانبی انتخاب شود.

 

 

تماس با ما : ۵۰-۴۴۲۵۶۵۴۹