قیمت دستگاه DVR4کانال لیوار

راهنما فارسی دی وی آر 16 کانال

راهنما فارسی دی وی آر 16کانال

 پشتيبان گيري: Backup

راهنمای DVR

بک آپ دی وی آر

LIVAR DVR AHD

ابتدا فلش مورد نظر را به دستگاه متصل نماييد ،سپس  روي صفحه با موس راست كليك نموده و  گزينه مِنو را انتخاب و بعد از درج نام كاربري و  رمز عبور وارد مِنو مي شويد .

پس از وارد شدن به منو  گزينه خروجي را انتخاب نماييد و چپ كليك نموده و وارد مِنوي خروجي مي شويد ، در اين مرحله شروع و پايان، زمان و تاريخ مورد نظر را انتخاب كرده و بعد از مشخص كردن دوربين هاي مورد نظر، روي  گزينه جستجو در پايين صفحه كليك نماييد و وارد صفحه بعد شويد، در اين مرحله فايل هاي ساخته شده توسط دستگاه را انتخاب كرده و روي گزينه خروجي كليك كرده و دستگاه شروع به پشتيبان گيري مي كند.

براي باز پخش فايلهاي ضبط شده در اين مرحله گزينه لغو را انتخاب كرده و بعداز خروج از اين صفحه فايل مورد نظررا انتخاب و روي گزينه باز پخش كليك و تصوير ضبط شده قابل مشاهده مي باشد.

 باز پخش :Serch

بعد از وارد شدن در گزينه مِنو گزينه باز پخش را انتخاب و وارد اين محيط مي شويد، در اين مرحله شروع و پايان زمان و تاريخ را وارد كرده و دوربين هاي مورد نظر كه مايل به باز پخش آنها مي باشيد را انتخاب، سپس  روي گزينه جستجو در پايين همين صفحه كليك  نماييد و وارد محيط باز پخش تصاوير شويد، بعد از انتخاب فايل ساخته شده توسط دستگاه، روي گزينه باز پخش كليك كرده و تصوير ضبط شده را مشاهده مي كنيد.

نكته : براي خروج در هر مرحله از برنامه با يكبار راست كليك با موس روي صفحه مي توانيدبه صفحه قبل بازگرديد.

 

 

 

قیمت دستگاه DVR4کانال لیوار

راهنما فارسی دستگاه دی وی آر

راهنما فارسی دستگاه دی وی آر

راهنما دستگاه

مرحله اول :

بازبيني تصوير 

در ابتدا روي صفحه اصلي تصاوير  با موس راست كليك كرده و سپس  روي گزينه باز بيني تصويركليك مينماييم  و پس از ورود به محيط  بازبيني تصاوير  ، تاريخ مورد نظر و زمان شروع و پايان را وارد نموده  و با انتخاب دوربين هاي مورد نظر روي گزينه جستجو كليك مينماييم  و در پايان روي گزينه باز بيني تصوير در پايين صفحه كليك و تصاوير را مشاهده مينماييم .

پشتيبان گيري بَك آپ :

در ابتدا فلش را به دستگاه متصل نموده و روي صفحه با موس راست كليك نماييد سپس  گزينه مِنو را انتخاب و بعد از وارد نمودن  نام كاربري و رمز عبور وارد مِنو شويد، در اين مرحله از منو مخصوص يا همان فيلد  گزينه پشتيبان گيري بَك آپ را انتخاب و وارد محيط بَك آپ گيري مي شويد، با انتخاب شروع و پايان تاريخ و زمان ، دوربين هاي مورد نظر را انتخاب نموده  و روي گزينه پشتيبان گيري بَك آپ در پايين صفحه كليك تا دستگاه شروع به بَك آپ گيري نمايد.

نكته : در هر مرحله مي توانيد با استفاده از راست كليك موس روي صفحه به عقب برگرديد. توجه داشته باشيد كه براي بَك آپ گيري روي فلش مموري  بايد گزينه حافظه جانبي انتخاب شود.

 

 

تماس با ما : 50-44256549