ONVIFچیست ؟

ONVIF چیست ؟onivfچیست

انجمن ارتباط بازویدئویی شبکه

هر دوربین مداربسته شبکه برای ارسال و دریافت اطلاعات ازپروتکل ارتباطی مختص خود استفاده می کند.
این پروتکل برای دوربین شبکه مانند زبان برای انسان است.
از این رو دوربین های با پروتکل متفاوت امکان برقراری ارتباط تحت یک نرم افزار را در شبکه نخواهد داشت و این موضوع باعث محدودیت های زیادی در دوربین های شبکه خواهد شد.
 ONVIF در واقع یک انجمن جهانی برای ایجاد یک استاندارد عمومی در ساخت و ارتباط دوربین های مداربسته شبکه است.
واژه Onvif مخفف Open Network Video Interface Forum (انجمن ارتباط باز ویدئویی شبکه) است.
این انجمن با هدف ایجاد یک استاندارد جهان مشمول برای ارتباط دوربین های شبکه بدون توجه به تولید کنندگان ان ساخته شده است.  باید بدانید که در صورت نصب یک دوربین شبکه بدون امکانات ONVIF امکان اضافه کردن یک دوربین با مارکی متفاوت در همان شبکه وجود نخواهد داشت.
از این رو عملکرد و هدف این انجمن از اهمیت بالایی برخوردار است